One comment
  1. Ghaliex bhal -bierah fil – ground tac-centinarju fil-loghbiet tal- Minors il-BAR jinfetah naha wahda. Nahseb li dan mhux sew u biex tkun iktar hazin tkun trid tmur tixtri mil-bar l-iehor fejn ikun hemm l- avversarji u r-risposta tkun biex ma naqlax haddiem iehor u nehel 30 Ewro.Nispera li din ma tergax tigri . Grazzi hafna bil-quddiem.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.