Floriana claim U*BET FA Trophy

| Sunday, May 22nd, 2011 | 165 Comments »

A goal one minute from time by Ivan Woods gave Floriana the nineteenth FA Trophy in the history of the club as they beat eternal rivals Valletta 1-0.

Playing in front of the largest attendance of the season – a total of over 8,400 spectators, the two teams shared the exchanges throughout the ninety minutes although Valletta had more shots at goal.

For Floriana, this was the first major honour in almost two decades after winning the FA Trophy in 1994, ironically in another final against Valletta.

The Citizens, on the other hand, leaves bitter disappointment as they missed out on the treble after winning the Premier League and Super Cup earlier this season.

For Valletta, Jesmond Zerafa had the full squad at his disposal Floriana, on the other hand, lacked the injured Dragomir Draganov. City captain Gilbert Agius and Floriana defender Duncan Pisani returned after missing last week’s semi-finals.

The Citizens had the first attempt at goal on the 12th minute when Denni concluded a solo effort with a low shot from the left which was neutralised by Matthew Towns. A minute later, Denni served Gilbert Agius on the right but the latter hit wide from inside the area. Floriana replied with a cross shot from the left by Christian Caruana which was partially saved by Hogg.

Ryan Fenech went close with a fine shot from the edge of the area six minutes from the end of the first half and just before half-time, Gilbert Agius had another good shot just missing the target.

Ten minutes in the second half, a cross from the right found Terence Scerri inside the area but his low shot was parried by Towns. On the hour, Gilbert Agius served Terence Scerri with an intelligent pass but the Floriana goalkeeper blocked the latter’s effort.

On 66 minutes, Christian Caruana released Daniel Nwoke on the right but the latter’s conclusion ended wide. A cross shot by Roderick Briffa from the right missed the target a minute later. Towns performed a good save on a Denni effort from the left after the Brazilian striker rounded two defenders. On the other side of the pitch, on 76 minutes, Christian Caruana concluded a fine solo effort with a low shot which was parried by Hogg.

On the 80th, Duncan Pisani exchanged the ball with Ivan Woods, the former rounded Ian Azzopardi and tried his luck with a good shot but the Valletta custodian saved the ball. Four minutes later, Duncan Pisani came to the rescue blocking off the goal-line a goal-bound effort by substitute Andrade Antunes Anderson.

The game seemed heading for extra-time but one minute from time, Floriana were awarded a freekick just outside the area and off Ivan Woods’ direct freekick, the ball was slightly deflected by a defender to beat goalkeeper Andrew Hogg.

Incidents followed the final whistle with Terence Scerri and Jamie Pace being shown the red card by referee Paul Caruana.

Photo: Copyright © www.stephengatt.com

VALLETTA Andrew Hogg, Roderick Briffa, Jonathan Caruana, Ian Azzopardi, Steve Borg, Edmond Agius, Gilbert Agius (82′ Andrade Antunes Anderson), Jamie Pace, Denni Rocha Dos Santos, Terence Scerri, Ryan Fenech (74′ Omonigho Temile).
Subs not used: Nicky Vella, Kevin Sammut, Ramon Dos Santos, Ian Zammit.
Coach: Leonard Farrugia
Asst Coach: Jesmond Zerafa

FLORIANA Matthew Towns, Duncan Pisani, Manolito Micallef, Owen Bugeja, Tyrone Farrugia, Pablo Doffo, Thomas Paris (63′ Joseph Borg), Christian Cassar, Christian Caruana, Ivan Woods, Daniel Nwoke.
Subs not used: John Agius, Alan Abela, Sacha Borg, Clyde Borg, Brian Said, Mark Anthony Borg.
Coach: Michael Woods

Referee: Paul Caruana
Assistant Referees: Philip Agius, Konrad Borg
Fourth Official: Adrian Azzopardi
Yellow Cards: S. Borg, T. Paris, G. Agius, J. Pace, I. Azzopardi, P. Doffo
Red Cards: J. Pace, T. Scerri
Scorers: 89′ Ivan Woods
Attendance: 8,405

165 Comments

 1. support belti vera says:

  Jien nitla nara l-belt kull loba – kull temp u anke meta l-belt kienu sejrin hazin. Il bierah iddispjecini hafna u nhraqt bhall kull supporter belti. Ftit kummenti fuq il bierah

  1) ahna ma skurjaniex u biex tirbah trid tiskorja.
  2) il furjana b’dikjarrazzjoni tal kowc fuq ir radju jibazaw fuq set pieces. Allura mhux bill fors jintelqu u jilghabu ghall fouls.
  3) Kullhadd fta qali induna li l-plajer intelaq u il foul ma kienx. Kullhadd barra Is sur caruana li ma tantx kien il boghod.
  4) Il futball dak hu .. xutt jahbat ma player u goal.
  5) Il player furjaniz – wiehed min 18 jew izjed – tqazzez ax f’dak il mument qatt mghandek tiprovoka – l-izjed bil mod kif intrebhet u intilfet il loghoba.
  6) Il player belti – ukoll wiehed min 18, zbalja bl-ikrah. Seta kien iktar proffesjonali.
  7) Il partitarji beltin – wisq probabli dawk li jigu il ground fil bnazzi biss – telfu il flus kolla li hadna mil gate money u probbali wisq izjed.
  8) Nahseb li kull sett ta partitarji xi darba jew ohra kisser xi siggu.. min jitkasa jaqa fil kasa hbieb.
  9) Ta l-ahhar – Is sur Brigulio il bierah qal li kien ilu jaf li is sur caruana kien ser jirrefja din il partita xi erba gimghat u gibet l-attenzjoni ta MFA. Sa fejn naf jien dan kontra kull procedura u regola. bhal ma kien jaf is sur brigolio kienu jafu hafna izjed nies mhux hekk…

  Xorta nemmen li ahna l-ahjar tim go Malta izda xorta irridu nissahhu biex nilqhu l-oggetiv tal president li it tim jimxi pass iehor fl-ewropa.

  Insellem lil kulhadd ta kull tim.

 2. Evergreen to the death says:

  Prosit greens tar-rebha……kuragg ghal-season iehor!
  Prosit VFC Champions tal-kummenti tieghek. Jien ghalkemm furjaniz u kburi u rebha fuqkom tinzilli ghasel (dejjem sportivament) xorta jiddispjacini nara certu xeni bhal tal-bierah ghax ghandi hbieb mil-belt u naf li huma nies sew. Qacctu lil dawn l-4 imbarazz il-barra ha ma jaghmlulkomx intarsia hsara.
  Come on Greens!!!

 3. Belti Sal-Mewt says:

  Valletta F.C. , L-ghira ta’ Malta kollha!! Kemm hawn minn jiextiq twieled belti jahasra, kemm hawn minn jitpaxxa bis-support li ghanda!!

  Di sena kaxkarna kwazi kollox da l-istagun, u irnexilna nitilaw Final fl-FA Trophy, u hadna l-league unbeaten…x’tistaw tghidu kontrina? Niftahru ghax ghanda biex, mhux bhal teamijiet ohra :)

  Proset lil tal-Floriana pero ghax labu kwazi l-istess livell ma l-aqwa team tal-football li qatt rat Malta. Kienet loba sabiha pero darbohra misshom ghazlu referee naqa iktar professjonali, ghax dak r-referee tal-misthija kien, car u cristal kien jidher li kontrina kien.

 4. gili says:

  kont il ground………..terence ksuhat wahdu ax sab tifel kwiet ,………jien ghalija ghandu jehel is season li gej kollu ……..u mux jigu l-MFA ituh xi 4 xhur sospizi. ax jek ituh hekk joddu min issa u jkun jista jilab settembru u xi 3 jew 4 loghbiet jitlef zgur………

 5. kyle ciantar says:

  intom QATT mintom kuntenti

 6. ffc says:

  le ma mutu qatt!!!! Green army… Grande vinc on the long run tieghek ghaddiet ghax gibt it trophy l furjana fliemkin ma johan u l kumplament tal kumitat

 7. Saints says:

  jekk tara l istorja meta konna qedien l ewwel 2 punti fuq Hamrun (dak iz zmien 2 punti kont tieghhu ta rebha)b goal average ta 10 goals ahjar minnhom u hamrun kien baqalhom loghba wahda kontra floriana li min dejjem kellhom team tajeb kollox kien jindika li kwazi impposibli li hamrun jirbhu 11-0 u jaqbzuna u man sirux champions ghat tieni Darba. imma Alla jbierek sehh l imposibli u hamrun rebhu 11-0 u qabzuna. Floriana kienu cahduna milli nsiru champions ghat tieni darba ingustament. ghakura “KIF TRIDNI NZOM MAL FLORIANA” mhux ha nghid li nzom mal belt ghax meta tilghab kontrijhom kullhadd jiprova jtik kemm jiflah imma nipreferijhom mil Floriana

 8. Ahdar Qatt says:

  Ma nafx ghalfejn ha tibqaw sejjrin biha din il kantalina ghax inqala dak l inqala wara il loghba. Jiena niftakar il loghba ta sena li ghaddiet meta il belt tifu 1-0 kontra bkara u b dak ir rizultat tilfu il league. Dik in nhar ma nqalax inkwiet is supporters baxew rashom u telqu il bara lejn id dar. Dawn nahseb li huma l istess supporters li kien hemm gol ground nhar il hadd. Mhux ghax qed niggustifika dak li gara imma li jajdu li tridu tnehhu il kishin ta supporters li ghandkhom ijja unfair hafna ghax nahseb li go kull belt u rahal hawn nies kishin forsi tal belt, Bkara , Hamrun jidher iktar ghax ikun hemm iktar supporters min ta timijiet ohra.

  L istess najd bil kantalina tal referee. Mhux qed najd li ir referee kien tajjeb imma kien hawn iktar referres li ghamlu bastazzati ikbar min ta nhar il hadd. Zgur li kieku xorta il belt rebhu kieku ma kunniex inwahlu fil referee. Ta foul li jien ghalija ma kienx u minnu skurjaw floriana dak hu il football. Dak hu il football. U nista najd li supporters ta timijiet l ohra li ebda team go dinja ma jista jirbah dejjem biex toqghodux tigu tparlaw ghax qisu gara xi haga ta bara min hawn ghax tlifna il hadd. U tal floriana nifirhilhom ghax rebhulna u ghandhom id dritt li jiehdu pjacir u jifirhu imma vera qed nara lil xi uhud mis supporters ta bkara kemm ma jifilhux lilna il beltin. Ghalhekk qed najdulkhom li inthom ghajurin ghalina u nixtieq inkun naf ghalhiex forsi ghax hafna drabi li tilghabu maghna dejjem tohorgu id dizzapuntati.

  See you next year we are still the team to beat next year and for the future.

 9. guzepp says:

  Smajt li Schembri jista jinghaqad ma Floriana??????

 10. ic-che says:

  hekk ghandu jaghmel guzepp! jigi awn ifotti karriera.

 11. 2 city stars says:

  kemm saret importanti trophy isa!! mela meta nohduwa ahna tajdulna imbarazz dik isa ghax ma hadnijiex qed tajruna lol ara xejn sew ta l ghira igalek id dawar id diskors u ajduli veru lili :) mela last year ghax ma hadniex il kampjonat ajartuna u isa bil kontra!! veru li ahna il beltin bla xeba dejem iridu nirbhu kollox imma fil hajja ma jistax ikun dejem lejk! fl ahhar jinqala xi hadt li jirbah xi haga hu mux hekk l ahwa eja nitkelmu tar igiel isa ta! tinsewx din bies imma li AHNA WE ARE THE CHAMPIONS!! :p

 12. paul says:

  U aqtawa tal belt tibqawx sejrin….. Referie u mhux referie kien jafu min qabel minha jirefja etc etc dan l-affarjiet iktar kieku favur il belt ikunu..imma loghoba kella tkun hekk loghoba tal verita rebhua dak li tghidulhom it-tapit taghkom u haqqom proset …..mela shut up u ghajdu li into Mercinarji!!!!

 13. ic-che says:

  @ 2 city stars… hekk hu sew qed tghid… (li intom champs bla telfa bla, bla bla) Pero il-problema li inthom tahsbu li tilghabu wahedkom. Allura meta tigi xi telfa ma ggerhuiex! Mhux hekk? Ghalhekk kulhadd jaqlalkom. Jien niftakar zminijiet fej lil birkirkara hadd ma kien jahmilhom ghax kienu jaraw KBIR u jakkwistaw bl-addocc lil kull player li jaraw. By the way dalwaqt se jizdied tim iehor ta’dan it-tip! Nahseb fhimtuni ghal min. Jekk tkun umli kulhadd jammirak.

 14. Il-Bidwi says:

  emminni Belti Sal-Mewt…qas xejn ma nixtieq li mwieled belti…u nahseb hawn hafna iktar bhali hehe!!

 15. 2 city stars says:

  ehe ahna ek mamulin ma nibzaw min hadt u laqa ta hadd :)