Premier Division Standing Committee reaches agreement with MFA over season tickets

The Premier Division Standing Committee issued a statement in which it announced that it had reached an agreement with the Malta Football Association on the introduction of the season ticket for the 2017/18 season as an incentive for supporters of the Premier League clubs to save money by purchasing tickets while helping the clubs.

The PDSC said that the principle behind this agreement was to start selling the season tickets as early as possible and the clubs themselves will determine the price. Season tickets will be transferable.

In the coming days, the clubs will be informing their supporters about the sale of these season tickets.

In order to be incentivise sales of this season ticket, the ticket price for one match-day will be increased by €1 from €7 to €8. The PDSC said that the only purpose behind this was to promote the season tickets The prices of children and senior tickets will remain the same.

Qbil dwar Season Ticket ghall-istagun 2017/18 – Prezz tad-dhul irhas ghal min jixtri Season Ticket

Il-ftehim bejn il-Premier Division Standing Committee (PDSC) u l-MFA dwar l-introduzzjoni tas-season ticket ghall-istagun 2017/18 hu incentiv ghall-partitarji tal- klabbs tal-Premier u tal-football Malti biex jiffrankaw il-flus mix-xiri tal-biljetti u fl-istess waqt ikunu qed jghinu lill-klabbs.

Kien fuq dan il-princpju li l-ftehim jahseb biex is-season ticket jibda jinbiegh minn kmieni u jkunu l-klabbs innfushom li jiddeciedu l-prezz tieghu. Kull klabb hu fil- liberta li jiddeciedi l-valur tas-season ticket skont kif ihoss hu, dan wara li jinqatghu l-ispejjez tal-loghob.

Is-season ticket se jkun trasferibbli ghal-loghbiet tal-istess klabb u se jinbiegh mill- klabbs qabel jibda l-istagun. Fil-granet li gejjin il-klabbs se jinformaw lill-partitarji dwar il-bejgh tas-season ticket.

Bl-iskop li jkun incentivat il-bejgh ta dan is-season ticket, il-prezz tal-biljett ghal min imur jara loghba wahda minghajr season ticket se jizdied b’Eur 1. Zieda li ghandha biss l-iskop li thajjar aktar l-partitarji jaghzlu li jixtru s-season tickets. Il-prezzijiet tal- biljetti tat-tfal u anzjani se jibqghu l-istess.

L-introduzzjoni tas-season ticket mill-istagun 2017/18 se tkun qed tigi zviluppata skont is-success li tikseb fl-ewwel stagun taghha. Il-PDSC jilqa l-fatt li l-MFA flimkien mal-clubs bi hsiebom jizviluppaw l-kuncett skont is-success miksub fl-stagun li gej.

Il-PDSC jheggeg lill-partitarji biex filwaqt li jibbenefikaw minn dan l-incentiv, jixtru s-season tickets biex jghinu lill-klabbs rispettivi taghhom.