BOV First Division: Melita beat Rabat to win championship

| Saturday, May 12th, 2012 | 18 Comments »

A goal by Julian Galea mid-way through the second half gave Melita the BOV First Division championship as they beat Rabat Ajax 1-0.

Three points which enabled the Amateurs to leapfrog the Magpies into the top spot.

Meanwhile in another match, Zejtun Corinthians ended the season on a positive note as they defeated Pietà Hotspurs 1-0 thanks to a goal by Ryan Cauchi.

This was the last game for Zejtun duo Carmel Formosa and Jason Cachia who will be hanging their boots after a long career.

Melita end their commitments with 37 points, followed by Rabat on 45, Pietà 38, Zejtun 36, Naxxar 33, Vittoriosa 31, St. Andrews 27, Lija 26, Birzebbuga 23, Dingli and St. Patrick 19 and St. George’s 16.

Photos courtesy of Bank of Valletta

18 Comments

 1. Well done Reds.Champions !!!!! Deserved success.

 2. Kevin C says:

  WELL DONE MELITA – with the big boys now – let the party begin

 3. Jetro says:

  Proset lil dawn iz-zewg teamijiet….Vera xtaqt nitla nara din il-loghoba ma nafx kif Mfa ghamilta fl-istess hin ma L-ahhar loghoba tal Premier….

 4. Mhasseb says:

  Prosit Melita mux facli tikkompeti ma timijiet bi plejers jithallsu u intom le. Issa kif ha jamlu biex izommu premier u xbarranin ha jsibu li jilabu premier minajr ma jiehdu one cent. L-Mfa tridna bilfors nemnu li dawn ma jhallsu lil hadd mela jista jkun nibqaw nbellaw r ross bil-labra fl 2012. Fil-futbol malti biss jezistu dawn il-kummidji ehh bilhaq dawn bid-deroga imma skuzawni insejt :)

  • Kevin C says:

   Kompli ahseb u nharraq ta……..xi darba ejja L-Melita u tkellem mal-players u tara kif kollha jew tfal taghna li jemmnu fil-holma Melita jew hbieb taghhom. Il barranin li kellna min kien jahdem ma betting co, min coach tat-tennis etc. Ma jimpurtax he, is-sena diehla nilghabu Premier hekk hemm bzonn bla barranin u hekk hemm bzonn naqghu imma mhux se nbidlu dak li tfisser Melita ghall xi ghajjur bhalek…..L-iktar ghid lit-team tieghek biex lil players tieghu ma jhallashomx jew itihom €50 mhux €500……ah Iva bilhaqq….intom probabli ma ghandkhomx players tan-nursery je xebgha mercenarji li hekk mhux bil flus ma jilghabux

 5. Rabti says:

  Waqqajtnuna gahc cajt plejers. qass biex hegga tilghabu ma kellkom. Grazzi mill qalb. K naghmlu hekk s sena d diehla malajr nerghu nsibu ruhna fil 1 st

 6. vittoriosa stars says:

  Proset Melita! You deserved it as you were the better team of the season! U ada niccelebraw ahna …Forza NAXXAR LIONS DINGLI U ZABBAR :) :) :) :) :) :)

 7. leli says:

  Prosit lil Melita tar-reb? tal-kampjonat, fl-opinjoni tieg?i kienu l-iktar tim konsistenti. Prosit lir-Rabat Ajax li ?ew promossi wkoll. U fl-a??ar grazzi lil Carmel Formosa u Jason Cachia tas-servizz li taw lil-log?ba tal-ballun spe?jalment l-a??ar sentejn fejn lag?bu bil-flokk ?ejtuni. Grazzi lil Plejers, kumitat u staff tekniku ta?-?ejtun Corinthians g?ax kollox ma’ kollox kellna sta?un ie?or tajjeb.

 8. chikky says:

  mhasseb… kun fl-atmosfera u tinduna kif il players ma jithallsux!! l ewwel il futbol mbad il gwadann!!! forza melita!

 9. noio says:

  Prosit Melita haqkhom li tkunu hemm kontu kosistenti, imma nahseb li it-tieni team ha post min gie it-tilet jew ir-raba .Issa hemm qedin rabat ma tistawx tmorru lura.

 10. VSG says:

  hawn ftit nies qatt m’huma se jifhmu xjigifieri tilghab ghall club li tkun ilek hajtek kollu fih, minghajr ma tithallas.. il mentalita tal-klabb hija l-futbol qabel il-flus, min ma joghgbux jmur ximkien iehor.. dawn il-plejers haqqhom mertu kbir meta tqis is sagrificcju li jaghmlu tul l-istagun.. klabb amateur fil-premier.. holma li issa se ssir realta.. FORZA MELITA!!

 11. Torri Ahmar. says:

  Prosit lit-team tal-Melita FC.Nahseb li kienu l-ahjar team fl-ewwel Divizjoni.Pero issa x,jigri stagun iehor peress lil-FIFA ghandha regolament li Teamijiet fl-ewwel kategorija iridu jkunu kollha ghal-anqas Semi Professionali ???

 12. E_ says:

  @Rabti …….. qed najdlek tista ma tigix aktar l-ground…. mahnix bzonn supporters …lkelma iggib supporters nsomma … nies najdilom bhalek li tikritikaw biss m’anix xi riduk l-ground. Ahna ic-celebrajna bil kbir xorta minajrek ta ghax ahna nsalvaw ridna dis-sena imma l players iddecidew li jitilaw u telaw!!!!!!

 13. Well done to the First Division Champions (Melita F.C.) and Rabat Ajax for both achieving a deserved promotion to Malta’s top football echelon.. consistency was the secret behind these top two teams.

  Awguri.

  Forza Lija Athletic F.C.

 14. bidillu says:

  Zejtun Corinthians Champions under15 Champiopns under17 kif ukoll Champions youths section.

 15. Nigel Holland says:

  Well done once again to First Division Champions Melita.

  Nigel Holland

 16. Melita - VSG says:

  Prosit kibira lil players, coaches, kumitat u supporters ! Great season Reds and Great celebrations too :) Premier here we come! FORZA MELITA !!!

 17. supporter says:

  il min tridu tbelawa tal melita li ma tithlsux u haluna idaqux nis ajdulom in nis li andom bonus ta 50euro kul rebha ala dil misthija kollha