BOV Division 2: Pembroke, Mqabba and Fgura promoted as San Gwann lose to Gharghur

| Monday, April 14th, 2014 | 12 Comments »

bov-second-division-2013-2014Pembroke Athleta, Mqabba and Fgura United were promoted to Division 1 as Gharghur defeated San Gwann 4-2 in a match from the BOV Second Division on Monday.

This defeated ruled out San Gwann of the race for promotion, therefore handing the top three a place in Division 1 next season.

The only issue yet to be determined is which will be the third team to be relegated to Division 3 apart from Kirkop and Mdina. Dingli lie two points ahead of Marsaskala with one game to go.

Pembroke and Mqabba lead the way with 49 points, followed by Fgura on 48, San Gwann 43, Zabbar 43, Mellieha 37, Gharghur 36, Senglea 32, Marsa 31, Siggiewi 28, Dingli 26, Marsaskala 24, Kirkop 20, Mdina 10.

12 Comments

 1. Matthew says:

  Dan il-kumment huwa indirizzat lejn dak il-bniedem li kien kiteb kumment f’Novembru li Pembroke dejjem jibdew tajjeb u jibdew ibattu maz-zmien.. Tajnik risposta 😉 Enjoy … From Pembroke players :)

  • Daniel says:

   Matthew, insejt tghidlu grazzi talli minhabba fih Pembroke laghbu b’aktar herqa ghax kullhadd jiddejaq meta xi hadd jipprova jidher kemm Hu bravu u jparla fil-vojt. Ha nghidlu grazzi jien minflokok… Grazzi king

 2. Gharghuri says:

  Prosit gharghur ghar-rebha tal-lum. Loghba kbira mill-players gharghurin li b’direzzjoni tal-kowc giorev qataw ghal kollox lit-tim ta’ san gwann. Checkmate ta vera. Nhares lura u nawgura lit-timijiet li telaw 1st division… Nitbikkem kemm chances tlufna dal-istagun li stajna gejna promossi ahna. Memx xtamel, j alla l-kumitat jikber u jressaq lejh nies li jistaw jaghtu appogg il-club u mhux iparlaw fil-vojt biss!!!

 3. siggiewi supporter says:

  Prosit lit-timijiet li ġew promossi. Overall, kellna kampjonat bilancjat ħafna fejn kull tim setgħa jirbaħ u jitlef ma kulħadd. Prosit kbira lit-tim tas-Siggiewi specjalment lil plejers u l-kowc Neville li mexxa lit-tim fit-2 round tal-istaġun. Prosit lil plejers specjalment dawk il-prodotti tal-klabb tar-rimonta li għamlu fit-tieni rawnd. Kieku ma baqgħux jemmnu zgur ma kienux izommu posthom fis-2nd. Nappella lis-siggiewin biex jemmnu iktar fil-klabb u jgħinu kemm jistgħu. B’hekk biss il-klabb jista jimxi il quddiem.

  • bandiera bajda says:

   Il-Siggiewi ma tistax tghid li ghamlu rimonta fit-2 round, izda fl-ahhar 5 loghbiet … stramba

 4. Dingli fan says:

  Giorev mhux arroganti. Ex coach tana u mahbub minn kullhadd. Coach kbir

 5. Osservatur says:

  L-ewwel nies proset lit-timijiet promossi. Proset ukoll lill siggiewi li dawn fl-ewwel round kien hemm min ga kien qal li kienu waqaw!. Rigawrd kirkop dawn kull sena jbiddlu team u qatt ma juzaw prodotti tal-klabb. Barra minn hekk il-kowc li ghandhom kien mal-Imqabba u waqqahom second u issa rega mar ma kirkop u waqqahom third. Basta gabu xeba plejers u lill taghhom qatt ma jatuhom ic-cans. Issa nisperaw li jaqbad u jwarrab minn hemm wara li gie relegat sentejn fuq xulxin!!

 6. siggiewi supporter says:

  @ bandiera bajda.

  Jekk għandek xi ħaġa x’tinsinwa tista tmur għand l-awtoritajiet koncernati, imma bil-kumment tiegħek qed tipprova tħammeg. It-tim irnexxilu ssalva bil-plejers u prodotti tal-klabb li baqgħu jemmnu sal-aħħar. Tajjeb li tkun taf li mill-ewwel ħdax dejjem lagħbu 7 jew 8 plejers tal-klabb. Din is-sena zewg plejers li għadhom kif għalqu is-17 u 18 rispettivament, kienu parti integrali mit-tim, fejn lagħbu aktar minn nofs il-logħob. Fl-ewwel rawnd l-injuries li kien hemm tefgħu lit-tim lura, izda l-għazla tal-barrani fi frar u xi plejers li irkupraw għenet biex it-tim jingħaqad aktar. tipprovax tħammeġ bla bzonn imma

 7. Censu l-ghargharwi says:

  L-ewwel nett prosit lit-teamijiet promossi.Dwar it-team tal-Gharghur nahseb ahjar ma nifthux borom peress li fil-club imexxi bniedem wiehed li minghalih …
  Il club qatt ma jista jiehu ruh jekk nibqaw ingiebu hafna players minghajr ebda gwadan lejn il-club.Intremew eluf ta Ewro f,bir vojt u hekk se nibqaw sejrin.Harsu madwarkom u taraw kif il -clubs ta madwarna kollha ghandom Nursery sura u ahna mohna fxi Fenkata.

 8. Robert says:

  Probably 2 more deciders in the 2nd Division ? Champioship decider and a 4th team to be promoted ? We wait and see ?