Valletta to represent Malta in UEFA Europa League as Birkirkara FC appeal is turned down

Valletta FC will be representing Malta in the UEFA Europa League along with Balzan FC and the winners of the FA Trophy after the Board of Appeal of the Malta Football Association has turned down the appeal lodged by Birkirkara FC over their unsuccessful application for a UEFA licence for season 2017/18.

The ruling made by the Board of Appeal ratifies the decision of the MFA Member Clubs Licensing Board in not granting Birkirkara FC a UEFA licence after the club was unable to satisfy all the requirements of the licensing process.

11 comments

 1. Mela l-ewwel tintbat ittra fid 19 t’April tghid li sas 17 t’April riedu jiddahhlu d-dokumenti li kien fadal, imbaghad qabduha fuq zewg zbalji ortografici, u issa li ddahhlu d dokumenti kollha kif suppost, xorta ma hargitilniex il licenzja.

  Aqbdu u ammettu li ridtu tpaxxu lil Belt u tqacctu lilna l-barra. Dan kollu ghax ahna l unika klabb li jaghmel l affarijiet kif suppost!

  Tibzawx issa naraw min hu kapaci jaghmel 20 sena konsekuttiva jikkompeti fl-ewropa u jghaddi ghat-tielet round kif ghamilna ahna!

  Grazzi lit-team, lil kowc u lil kumitat li baqaw jemmnu sa l-ahhar fit-tielet post.

  FORZA BIRKIRKARA!

 2. We are not surprised with this news. We had no doubt that MaFiA would choose Valletta over Birkirkara, knowing the fantastic results that the citizens obtain in their recent Euro campaigns. Unfortunately, in this nation it is not important the results obtained but who you know.

 3. Mhux ghalhekk l-M.F.A. qaghdu jistennew li jintlghabu l-ahhar loghobiet biex jaraw fejn sa jispiccaw il Belt. Ghax ma hadux decizzjoni il gimgha l-ohra,vera tintenn l-affari u ma tistenniex decizzjoni differenti minn ghaqda immexxija minn Darmanin Demajo li kullhadd jaf li ha qatgha li il Belt spiccaw fir raba post .. Nappella lill Karkarizi ma jersqux lejn il grawnd ghall xi loghoba ta l-Ewropa das sajf

 4. Jiena bhala supporter tal football malti jidispjacini li bkara mhux se tkun tikompeti ax ma haqkomx hekk… nazarda najd li ehe haqkom tkunu hemm flokna.. biss li wehilna ahna habba din id decizjoni ma tamilx sens ax flahhar mil lahhar MFA ma tatkomx il licenzja mhux ahna tal belt

 5. Jista xi hadd jadilna ezat xkien hemm hazin ghax ghandi ma nistaw nifehemm. Possibli fuq zbalji zhar ma jatux licenzja? Meta id dahal il karti MFA ma jadulekx li jonqos xi haga jew hemm xi haga niqsa.

 6. Mux ahjar taraw ghala ezatt ma hargitx l-licenzja milli tfattru bl-addocc u twehlu fl-MFA u l-belt, serhu mohkom li hem hafna iktar affarijiet serji milli semmejtu intkom u le l-affarijiet ma kienux kif suppost b’hekk ma hargitx l-licenzja.

Comments are closed.