Championship Pool kicks-off on Friday

| Sunday, February 21st, 2010 | 24 Comments »

The BOV Premier League second phase will kick-off on Friday with the first two matches from the Championship Pool. The fixtures for the first two weeks of matches from the second phase were announced on Sunday.

On Friday, Birkirkara take on Sliema Wanderers while Hibernians face Qormi. The matches will be played at the National Stadium, kick-off at 18:00 and 20:00 respectively.

The other match from the Championship Pool – Tarxien Rainbows vs Valletta – will be played on Saturday 27 at the Hibernians Stadium. Also on Saturday at the same venue, Msida St. Joseph take on Dingli Swallows in the first match of the Relegation Pool, kick-off at 14:00.

The following week, matches will be played as follows:
Saturday 6 March (National Stadium)
14:00 Qormi vs Birkirkara
16:00 Valletta vs Hibernians

Sunday 7 March (Hibernians Stadium)
14:00 Hamrun Spartans vs Floriana
16:00 Tarxien Rainbows vs Sliema Wanderers

24 Comments

 1. Paul Psaila says:

  I think that it has always been the normal practice that which ever team finishes on top of the first phase of the premier league will play all his chapionship pool matches at the National Stadium. So how is it that Valletta vs Tarxien is scheduled for the Hibernians Stadium. It does not make sense. Valletta should play all their matches at the National Stadium.

 2. Joseph says:

  Naqbel mijak…imbad Hibs Stadium qatra xita u tigi imhassra loba!!

 3. shaun says:

  Yes its true why do Valletta when playing against tarxien always play in hibernians ground or victor tedesco ground and not in the national stadium.i think its one of those flops that mfa did this year

 4. pawlist pur says:

  ejja whites kurrag al kontra qormi nar il gima il pawlisti dejem warajkom

 5. lion king says:

  Suppost li min fl ewwel fazi jispicca l ewwel fil klassifika jilghab il loghob kollu f ta qali…….onlyinmalta

 6. Tarxiniz says:

  Ejja blues ghal-nhar is-sibt !! Ha nergaw nilaghbu mat-team li huwa meqjus l-aqwa dan l-istagun. Inkomplu nzommu saqajna mal-art u nilaghbu l-loghba taghna.

 7. Andre' Camenzuli says:

  Dawn x’kummiedji tohrog bihom l-MFA?? Min jispicca l-ewwel post fl-ewwel fazi, fit-tieni fazi dejjem jilghab fil-Ground Nazzjonali. Mela l-MFA l-interess ta’ butha biss tara? Mela dak ground ideali biex jilqa folla immensa bhal dik beltija, iktar u iktar issa li ha tibda it-tieni fazi? Trid tmur saghtejn qabel u titlob li ma jigi hadd bilwieqfa quddiemek. Apparti nies bilwieqfa mar-railing t’isfel issib il-kolonni jghattulek il-veduta!! Il-klabb Belti mhux ha jitlob li ssir Ta’ Qali fejn tixraq din il-loghba?

 8. qormi says:

  ejjjaaa qriemaaa ha nitilawww grawnd u nifqaw grawnd bi support li kapaci naghmlu!!!

 9. jesmar says:

  ma nistax nara kif l-mfa tippretendi li jitilghu nies il-ground!
  Tahsbu li l-Gimgha fis 18.00 huwa hin tajjeb ghal loghba B’Kara – Sliema… min jahdem sas 19.00 jista’jinsa li jmur u anke dawk li jahdmu office hrs sal 17.30 bil kemm ilahqu jaslu fil hin bit traffic.

  pls take note! 10x

 10. pawlist pur says:

  eja whites al nar il gima ha nerbhu u ta hal qormi nejdilom li ma tantx jaraw kbir ax em min hu hafna ahjar minnkom triduwix ta laqwa tim

 11. pawlist pur says:

  alinas il hibs staduim ana fejn nilabu alijista jkun ma tridomx jamluwa hal tarxien li lanqas huwa full size propja jew il belt li lanqas andom ground 11 side !!

 12. Andre' Camenzuli says:

  x’ghandu x’jaqsam li qed tghid Pawlist Pur? Il-ground taghkom tajjeb ghal-loghob ta’ divizjonijiet inferjuri u ghal teams ta’ livell ta’ relegation pool, mhux biex jilghabu Valletta fih issa iktar u iktar li bdiet it-tieni fazi.Mhux adegwat punto e basta ghal folol kbar. Ghalikom tajjeb ghax dejjem erbat iqtates ikollkom il-ground anke meta tkunu qed ticcalingjaw ghal xi unur!!

 13. pawlist pur says:

  issa i loba em ha sir ok u imbili il beltin ikolom folol kbar xorta ma jamlux storbju ax sa fratant il banda tamel kolox imbili ikolkom l ultras xorta ma jinstemawx. il hibs vera ma tantx ikolna nies ima meta nkunu vera em al qalbna ahna inkunu wihed mit timijit li nkantaw loba shiba wara it tim

 14. hibs 4 ever says:

  meta nigildu al lig dejjem rahal gdid kolu jitla jati semu u meta le xorta jkun em lutras li qed jamlu xolom sew u huma bizejed bix bis sapport tahom isiktu support tal belt li jkolom banda biss adeja, nies ikolkom izda support jigi biss meta tkunu qed terbhu ikun hemm biss

 15. Andre' Camenzuli says:

  Intom bis-serjeta? Tafu li intom ta’ rahal gdid bahrin tal-bnazzi? Meta tinqatghu lura mir-rebh tal-kampjonat ikollkom 4 qtates qaqocca kemm kemm jimlew erba seats. Il-fatt li s-supporters beltin ikunu mqassmin kemm enclosure u kemm millenium side jitkellem wahdu. Jekk trid tghid ghas-support u storbju li jaghmlu bizzejjed kemm rajt meta Valletta labu fl-Irlanda vs St.Patrick’s ha tara il-beltin li telghu xi storbju ghamlu. Lanqas hemm paragun bejn in-nies li ttellghu intom u n-nies li jtellghu tal-Belt il-ground!!

 16. spagu1 says:

  loghob fil hibs ground ta dan ir round ma ghandu isir qatt meta jafu li sopporters tal belt muwiex bizzejjed ghalina. tal misthijja dawn.

 17. qormi says:

  @pawlist pur mahnix naraww kbirr u dahkux ax il qriema jiklukommmm !!! ejja rahhallllllll

 18. qormi says:

  issa naraw kemm terbhulnaa tal hibs adkom ma rbahtulnix sissa din is sena

 19. steve says:

  ma nahsibx li dejjem wara team tal-hibs fejn kienu ultras kontra valletta fic-centenury cup ghax l-anqas biss ramaw u l-anqas kantaw hibs bahrajn tal-bnazzi meta jkun sejrin tajjeb biss.jien alija l-aqwa zewg sett ta supporters bla dubju huma ta belt u ta hal-qormi l-ohrajn ma jibdewx hdejhom zgur

 20. Valletta fc says:

  DAN TAL HIBS MA JISTHIEX JTKELEM JEW?? META KINU SEJRIN HAZIN LANQAS MARU HUMA!!! U PLUS HEKK HIBS GROUND GHALINA MUX TAJEB AHJAR JIRANGAW IT TINDA U IT TOLIETS GHAX DIZASTRU SHIH HEMM !!!!

 21. pawlist pur says:

  ahna ma mornix u ma kantajnix ax kenna xi haga bejnitna mux ha nejda ta u kem il belt u hal qormi it tnejn uma timijit li bil banda biss kapaci jinstemaw ahna insiktu il kulhad meta inkantaw al qalbna

 22. pawlist pur says:

  u ta hal qormi iva u nerga najdlek edin taraw kbir hafna ax em hafna timijit ahjar minkom

 23. qormi says:

  laqwa li intom mux ahjar minnha u tieni nahseb kiku hawn hafna timijiet ahjar minna mahnix emm fuq!! intom tamlu storbju loba shiha xhin tiskurjaw biss jekk tiskurjaw hahahahah

 24. Andre' Camenzuli says:

  dejjem l-istess kantaliena tkantaw, mill-ewwel sal-ahhar sekonda tal-partita. Ghandkom post bhal dak (rahal gdid) u qas kapaci tghaqqdu 200 ruh biex jitilghu jissaportjaw it-team!!