Changes to National League, FA Trophy format approved

| Thursday, January 13th, 2011 | 69 Comments »

Changes to the format of the National League – Premier League, First Division, Second Division and Third Division – and the FA Trophy were approved during a meeting of the Council of the Malta Football Association which was held on Thursday. Changes will take place with immediate effect.

According to these changes, as from season 2011/12, the National League will consist of a Premier League with twelve clubs, a First Division with twelve clubs, a Second Division with fourteen clubs and a Third Division with the remaining clubs.

The Premier League will be played with the current format, the only difference being that the Relegation Pool will consist of six teams rather than four.

Therefore the first phase will be played on a two-round league basis between the twelve teams. At the end of the first phase, six teams will be playing in the Championship Pool and another six in the Relegation Pool. The two pools will be played on a two-round league basis. Two teams will be relegated to Division 1.

The First Division League will be played on a two-round league basis between the twelve clubs. Two teams will be promoted to the Premier League and the bottom two will be relegated to Division 2.

The Second Division League will be played on a two-round league basis between the fourteen clubs. The first two will be promoted to Division 1 and the bottom three will be relegated to Division 3.

The Third Division League will be played on a two-round league basis. The top three teams will be promoted to Division 2.

Premier League 12 clubs – 2 phases: First Phase on two rounds and Second Phase (Championship Pool and Relegation Pool) on two rounds. Total number of matches: 192 matches. 32 matches each team.

First Division 12 clubs – two rounds. Total number of matches: 132 matches. 22 matches each team.

Second Division 14 clubs – two rounds. Total number of matches: 182 matches. 26 matches each team.

Third Division 14 clubs – two rounds. Total number of matches: 182 matches. 26 matches each team.

According to this new format, Premier League clubs will be playing 32 matches in all, First Division clubs 22 matches, Second Division clubs 26 and Third Division clubs 26. Under the current system, Premier clubs played 28 or 24 matches, First Division clubs 18 matches, Second Division clubs 22 and Third Division clubs 18 or 20 matches.

In order to have the new format in place as from next season, at the end of this season, promotion and relegation methods will be changed.

Only one club will be relegated from the Premier League to Division 1. Three clubs will be promoted from Division 1 to the Premier League and only one will be relegated to Division 2. Five clubs will be promoted from Division 2 to Division 1 and only one will be relegated to Division 3. The top three teams in each section of the Third Division will be promoted to Division 2 while the fourth team in each section will face each other in a promotion decider. Therefore seven teams in all will be promoted from Division 3.

Promotion and Relegation at the end of this season

Premier League one team relegated
First Division three teams promoted and one team relegated
Second Division five teams promoted and one team relegated
Third Division three teams from each section promoted, a seventh team to be promoted following a decider between the fourth team in each section.

The FA Trophy will be open to all MFA clubs and clubs taking part in the Gozo Football Association competitions. Currently the competition is only open to Premier and First Division clubs and the Gozo FA champion.

Third Division clubs and Gozitan clubs will be taking part in the First Round. Should more than 28 clubs apply to take part, the number of teams will be trimmed to twenty eight through a Preliminary Round.

The fourteen teams who qualify from the first round plus First and Second Division clubs will take part in the Second Round of the competition.

The twenty teams who qualify from the second round will be joined by the Premier League clubs in the third round. The FA Trophy holder and the top six teams in the Premier League the previous season will be seeded.

The sixteen teams who qualify from the third round will be playing in the fourth round.

FA TROPHY
First Round: Third Division and Gozitan clubs (28 teams)
Second Round: 14 teams from First Round, First and Second Division clubs (40 teams)
Third Round: 20 teams from Second round and Premier Division clubs (32 teams)
Fourth Round (16 teams)
Quarter-Finals (8 teams)
Semi-Finals (4 teams)
Final

A decision on whether the First Division Knock-Out and the Second & Third Division Knock-Out will be played or not will be taken, each year in July, if at least half of the teams eligible apply to take part.

MFA Chief Executive Officer Bjorn Vassallo explained that the association will devise plans on how matches from the various competitions will be scheduled and in which venues.

Complete rounds of matches are planned to be played during a particular weekend, not only in the Premier League and First Division.

It is planned that during a particular week, a complete round of matches from the Second Division will be played on Saturday and a complete round of matches from the Third Division League matches will be played on Sunday. The following week, the Second Division matches will be played on Sunday and Third Division matches will be played on Saturday.

Youth League matches from Sections B, C and D will be played on Mondays while Section A matches will be played on Wednesdays and Thursdays.

Meanwhile following the inclusion of Gozitan clubs in the FA Trophy, Gozo FC will probably no longer take part in MFA competitions.

69 Comments

 1. Forza Mosta says:

  Din li ha jkolna kampjonat bla storja ghax ha jkun hemm iktar timijiet li jitelaw mil ewwel divizjoni aqtawa ta. Mela Hal Tarxien u Qormi mhux mil First telaw u zammew postom fil premier division. Hal Tarxien qedin fi tini post di sena ta u hibs u sliema qedin ma l ahhar erba. L unika team li hadt ma jista jlahhaq maghhom bhalissa huma l belt il bqija l league bilancjat qied.

  Plus hekk s sena l ohra l Mosta qalaw lil Sliema mi tazza tal 100 sena hadt ma kien qed jistenija u taw loba lil floriana fi semi final li sa 90 minuta konna ghadna draw.

 2. Marsa says:

  Mid dehra ta min isegwi il football malti,hadd ma jaqbel li jinqasmu il punti hlief il clubs…Sorry ta imma allura lil min isegwi il football lokali hadd ma jaghti kasu????Xi tridu allura MFA u clubs li hadd ma jersaq lejn il ground??Jigi iktar monotonu millu hu?..

 3. Suffara says:

  Jien naqbel li jixdiedu t-teams f’kull divizjoni ghax ser ikun aktar possibli li tfal promettenti jsibu team fejn jidhlu jilghabu.

  il problema li nara jien huwa tar-referees.

  Diga tara purkerija ta refereeing fis -second u youths ( Ghax dawk immur nara jien), issa propabli li dawn ir-referees jispiccaw jirrefjaw first u mis second l-isfel naraw purkerija wahda akbar mil ohra ta refereeing.

  grazzi

 4. Jean Pierre says:

  Finally there is a proper national competition where all the teams are eligible to take part. I think this is best for all the teams, and will also make the FA Trophy more exciting. I also agree with the change in the lower leagues as this will make it more interesting and competitive. Although i think the halving of the points is somewhat rediculous, it is the right thing to do to keep the premier league competitive and exciting. I am also eager to see whether the addition of 2 teams in the premier division will work as the difference in class between the top teams is already evident let alone with a further 2 teams. I also believe that the 2nd and 3rd division ko should remain in the mfa calendar as realistically it is the only cup competition that these teams can win. Obviously, the biggest problem is the lack of stadia and i hope this problem will be resolved with the building of 1 or 2 new stadia and the use of stadia in the other regiouns. I hope this change by the MFA will help transform the Maltese league and make the country’s football more competitve and enjoyable.

 5. naxxar the best says:

  Milli jidher hawn li ma intogobx huwa il- qasma tal – punti fil – Premier League . Ghaliex folk qieghdin tiktbu u tilmentaw ma` tmorrux tistaqsu lit-timjiet taghkom ghalhiex qablu mieghhu . Il-klabbs kollha tal-Premier qablu ma` dan il-format tal-league, anzi kienu huma stess li ressqu il- proposti biex dan sar hekk.

 6. F A says:

  imsieken it-timijiet tat third, mela l-ewwel konna b’xi tletin il partita, jekk mhux aktar, imbaghad morna ghal tmintax u issa ghal 26 partita – dawn jafu li hafna minna amateur??? ghidli kif player se tghidlu jinzel training kwazi kuljum ghax loghba kull gimgha.

  imbaghad ma rridux nikru grawnd ikbar biex nitharrgu meta jmissna loghbiet importanti!??!?! min se jhallas?

 7. Martin Nielsen says:

  If the halving of points is maintained, I’m much less positive towards the new Premier Division format. I think it is unfair to punish teams who do well early on. Sure, a mediocre team can stay in the championship race longer following a poor start, but it seems unfair. The games early in the season become almost meaningless, compared to the ones in the Championship and Relegation Pools, and that is too high a cost to pay for the slightly greater excitement in the final stages.

 8. Mosti says:

  Well done MFA ghall kuragg u determinazjoni!! Mosta Primier!!!

 9. CITYYYYYYY says:

  skond id delegati li ivutaw qalu iktar haj kun hemm interess ma nafx jin ghax isa bhal ma jamlu certu timijiet jirsistu sa kemm jidhlu mal ewwel 6 umbat kulhadd waking football bhal ma gara last year hibs u b kara dik il famuza rimonta! hekk ha jarga jigri isa tara.

 10. supporter says:

  @ tonio zampa sa fejn naf jin under 15 tal hibs kull hemm 2 u under 14 wiehed biss..isa intom kemm ghankom under 14 ta qali????meta under 14 tal hibs tawkom 4 goals sa lst half at luxol few days ago..

 11. John Catania says:

  I see no reason why the present Premier League format should not be retained. However, I think it can be improved, in that points allocated in the second phase, should be 2 for a win and 1 for a drawn game, to make it that little bit harder to catch up those teams which had suffered most in the halving of the points. In this way, they will have something to show for their efforts in the first phase.

 12. tonio zampa says:

  supporter jien tkelimt under 15 u under 17 ax dawk huma lewwel zewgt leagues li torganiza il youth fa u li taqa taht mfa. pero jider car li inti mafimt xejn ax nahseb li mintix tarah dan il loghob, u mintkom tatu lebda 4 goals lil hadd fdawn il kamjonati u bix infakrek ukoll under 17 diga garaw tazza min fuqkom ta laniversarju. bilhaq insejt tghid li fil final qlajtu 8 ma agrigento, hamartu wicc il maltin kolha

 13. Il-bidla li se ssir tidher tajba, imma dik li fil-Premier League jinqasmu l-punti qabel ma jibdew ic-Championship Pool u r-Relegation Pool mhix gusta. Gieli spiccajna b`team fil-quccata tar-Relegation Pool (b`inqas numru ta` loghbiet -24)li ghandu aktar punti minn dak it-team li spicca fis-sitt post ta` Championship Pool-28. Ghallinqas meta jinqasmu l-punti ghandhom ikunu aktar gusti. Team b`39 punt mhux inzidulu wiehed biex jigi 40 u meta jinqasmu jigu 20, imma dak ta` 39 punt jitqies bhala 38, biex jigi 19. Kaz li gara l-istagun li ghadda bejn il-Belt u B`Kara, fejn B`Kara rebhu l-League ghax hadu punt zejjed gratis.

 14. supporter says:

  @ tonio zampa..jekk ahna hamigna wicc il maltin kolha mela intom xamiltu 5 goals ma agrigento kull ma labtu loba wahda biss f gurnata..meta ahna labna loba wahda biss kontra agrigento 1-0 kull ma gejna..heq meta tilab 2 lobiet wara 30mins konra 2 teams barranin hekk jigir..(ara intom ma tafux x gifiri ax kull ma hadtu 1 point)..taliqas ahna skurjanilom goal..il-punt huwa li mal-hibs under 15 two players biss hemm u mux 5..

 15. rega ser ikollna kampjonat farsa,l-ewwelnett mhux sew li ser jigi impost kollox min dan l-istagun,izjed ser ikun hemm hmerijiet issa li ser jaqa team iehor u l-paprata l-ohra hi tal-qsim tal-punti,mhux sew llimin ikollu l-aktar punti jehel il-konsegwenzu u l-ghar meta izzid punt ghal farrada,insomma qed nahli il-hin nitkellem ghax li sar sar u jiskantawni il-clubs ta taht kif jigu jindahlu fuq il-format tal-premiere meta dawn il-biccia l-kbira taghhom qatt ma laghbu premiere,jidher li malta ma nitaghllmu qatt u ser nergaw nassisstu ghal-kampjonat tal-laqgha ta xulxin,kont hsibt li id-dede ser ikun ahjar min joe mifsud imma gejt imqarraq ghax kollox ghadu l-istess

 16. tonio zampa says:

  supporter andek zball iehor ta ax andkom player under 15 ma mfa ilu ma jilghab sena u xorta baqa jitla ta qali, dan jista ikun biss jek tkun tifel tal hibs. ergajt semejt lunder 14 nerga nijdlek li xorta qlajtu 8. it tfal tana meta sifru flulju labu anke 3 loghbiet fgurnata wahda pero xorta maqalawx 8, u min 60 team gew it tilet post. tiftahru li andkom tfal tajbin hafna pero jek thares fil premier league nidubita bdawn it tfal xfutur andkom ax imnala bidlu il format u ser jaqa team wiehed biss ax nahseb kontu tinzlu ma team lihor

 17. supporter says:

  jekk tmur ftit lura fuq din is-site al friday july 16,2010 mr.zampa tkun taf il kemm getu minn 60 team..anyway i jus reply u cos u said there are 2 nurseries that have 5 players at ta qali but u only 1 mention hibs..

 18. tonio zampa says:

  mr supporter dak li etlek rigward it 3 post jien kont korret, pero adek marispondejtnix regarding dak il player li mhux jilab mal hibs under 15 pero xorta baqa jinazel biex jitrenja ta qali. ha nijdlek jien zgur li matistax tirispondini ax jek tiprova tirispondi ser tiftah id diskusjoni tana miftuha berah habib, umbad nahseb li ser ikun awn hafna nies li majohdux gost.

 19. supporter says:

  daqs zgur li ma nistax nirispondini mr.zampa jekk ma nafx xi hija ur problem..d 2 nurseries that have 5 players(n u mention only 1)or d boy u are talkin about..boq..mela fr 2 nurseries came 1 and now fr 5 players came 1 too..lol..e bdw mil group it 3 post..fifth in the overall ok..