Jhonnattann is BOV Player of the Month for February

Jhonnattann Benites da Conceicao was voted the BOV Player of the Month for February 2016. The Brazilian striker, who returned to Valletta during Summer following a stint with the Citizens in 2012, collected his sixth individual award in the BOV Premier League.

Jhonnattann, along with Falcone, is the front-runner in Valletta’s attacking line that has secured them top spot in the BOV Premier League and are closing in on another title.

The Brazilian’s skills were very evident Valletta’s 3-0 win over Mosta. Combining with Ledesma to rob the ball in midfield, Jhonnattann advanced through the middle before slipping a through-ball to Falcone who slotted past a helpless goalkeeper. Three minutes into the second half, Jhonnattann picked a pass from Falcone, raced into the box from the left and hit a low shot into the bottom corner, earning him the BOV Player of the Match.

Charles Grech Soler, Manager of BOV Branch in Republic Street Valletta presented Jhonnattan with his trophy for BOV Player of the Month for February 2016. The player chose Puttinu Cares to benefit from the donation associated with this award.

6 comments

  1. Mela diga taf li il-Belt se jiehdu il-league, ghax skond dak li ktibt inti (are closing in on another title) jidher li qeghdin jilaghbu wahidhom u diga qtajt lil-Hibs, Hal Balzan u Birkirkara il-barra mit-taqtija.

    1. lil B’Kara stajt hallejtom barra ghax zgur barra mit tigrija. Ghandna xorti nigu r-4!

  2. meritat li ikun player tax xahar …. good job jhonnattann benites

  3. Skuzani Antoine mela allura min kiteb din il-press f’isem il-BOV jidher li izomm sewwa mal-belt, pero ghad fadal hafna u kollox ghad jista jigri u dak li iddeskriva bhala league iehor ghal-belt jaf ikun ha falza stikka kbira.

    1. serrah rasek vik li hadd mil beltin ma amilha fatta, xjiktbu fil media zgur li hadd mil club taghna ma kiteb hekk . jalla lahjar team jirbah il kampjonat din is sena ghax nazarda najd li ghalkemm hemm il valletta u il hibs ma tistax taqta barra lil balzan u bkara … fadal il loghob u kulhadd saqajh ma lart

Comments are closed.