Floriana protest not upheld — Hibernians file another protest

The Protests Board of the Malta Football Association did not uphold the protest filed by Floriana FC against the result of the FA Trophy quarter-final against Birkirkara. The result – a 2-0 win for Birkirkara – is therefore to stand.

Floriana had argued that a number of Birkirkara foreign players were not registered with the authorities responsible for their employment in Malta as required by MFA regulations.

Birkirkara are therefore confirmed as one of the four semi-finalists along with Balzan, Pembroke Athleta and Sliema Wanderers in the FA Trophy semi-finals draw which will be held on Wednesday morning.

Meanwhile earlier in the afternoon, Hibernians also lodged a protest against the result of the BOV Premier League match against Birkirkara which was played last Sunday. The 2-1 win for Birkirkara effectively meant that Valletta FC were declared champions.

9 comments

  1. ara vera club anti sportiv tal hibs …. bil punti fuq il mejda tridu tifirhu ja club imxennaq

  2. Fejna il fair play Floriana? Punti fil ground iridu jintrebhu.
    Ahjar taraw x’gara fil-loghba li tliftu fil-ground kontra Pembroke wara rebha bhal dik li ghamiltu kontra il-belt..

  3. Issa thajru tal Hibs ukoll,ghax ma jghamlux protest kontrina id disgha tims l-ohra tal premier,kif ukoll Kirkop(li laghbu kontrina fit Trophy) halli b’hekk naqdu tuzzana.

  4. Riccardo Gaucci & Co + Dr.D.Borg Myatt & Co jergghu jiehdu cans is-sena d-diehla…

  5. @in-nappa Jien ma naqbilx li tefaw il-protest ghax la tlifna fil-grawnd sinjal li ma konniex tajbin bizzejjed, pero trid timxi mar-regolamenti u jekk Birkirkara kisruhom allura il-Hibs ghandhom kull dritt li jipprotestaw l-iktar jekk hemm provi bizzejjed li il-protest jintrebah, wara kollox kullhadd jekk ikun hemm xi nuqqasijiet jipprotesta u mhux il-Hibs biss, btw kemm tidher bezghan li nigu decider maghkhom……ommi ma x’biza u bir-ragun ghax ahna ahjar hafna minnkhom avolja sirtu champions inthom……ghalinqas sissa.

    1. @victorhibs mhux qed tara xbiza qed nibzaw minkom … u dahqunix ax ma tajdux li ma tifilhuwix meta nerbhu league ahna … ja mxenqin … komplu protestaw

Comments are closed.