Premier Division Standing Committee expresses disappointment with regards to MFA President’s attitude during Council meeting

In a statement, the Premier Division Standing Committee expressed its disappointment with regards to comments expressed by the MFA President towards a number of officials from Premier League clubs during a meeting of the Council on Wednesday.

The PDSC stated that it could never accept comments with a tone of disrespect by the MFA President who was elected to the post to serve clubs and not vice-versa. Moreover, it condemned the conduct of the MFA President who prevented representatives of Premier clubs from taking part in the meeting by offering them only two options: either sit where he wanted them to or leave the room.

The PDSC said this new seating arrangement was introduced without consultation as the MFA President alleged that representatives of Premier clubs were staying next to each other during meetings to chat. It said that the reason for which they were staying next to each other during Council meetings was because sometimes they needed to consult each other due to motions which were being put forward without prior notice.

The PDSC reaffirmed its strong commitment to continue working for the good of Maltese football and the Premier Division and that it was willing, as it has always been, to discuss with MFA officials any concrete proposal that the MFA management deems to be valid to continue improving the Maltese football.

The statement concludes that the Premier Division Standing Committee is preparing a number of proposals on reforms needed to continue to improve the level of the game and attract more spectators to the stadiums.

B’riferenza għal dak li seħħ fil-Kunsill tal-MFA il-bierah, 7 ta’ Settembru 2016, il-Premier Division Standing Committee (PDSC) juri d-dizappunt tieghu ghall-kummenti li ntqalu fid- direzzjoni ta’ numru ta’ ufficjali fi hdanu.

Il-PDSC ma jista jaccetta qatt li jintqalu kummenti bhal “intom toqghodu fejn nghidulkom”, b’ton ta’ nuqqas ta’ rispett mill-President tal-MFA li qieghed f’dik l-posizzjoni biex isservi lil clubs u mhux bil-kontra. Aktar minn hekk, Il-PDSC jikkundanna l-aġir tal-President tal-MFA li ma ħalliex rappreżentanti ta’ klabbs tal-Premier jieħdu sehem fil-laqgħa tal-bierah u offrielhom biss żewġ alternattivi: jew ipoġġu fejn riedhom hu inkella jitilqu ‘l barra.

Il-PDSC jiehu l-okkazjoni biex jispjega r-ragunijiet ghaliex ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal- President tal-MFA, jew ta’ xi struttura oħra tal-MFA, li tiddaħħal proċedura ġdida dwar fejn u kif għandhom ipoġġu r-rapppreżentanti tal-klabbs waqt il-laqgħat tal-MFA.

Din il-proċedura ġdida ddaħħlet fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-MFA mingħajr konsultazzjoni mal-klabbs u lbierah kien stabbilit li din iddaħħlet propju minħabba r-rappreżentanti tal-klabbs tal-Premier. Kien propju l-President tal-MFA li ddikjara li din is-sistema l-ġdida kienet iddaħħlet minħabba li, skont kif hu inġustament allega, rappreżentanti tal-klabbs tal-Premier kienu qed joqgħodu ħdejn xulxin waqt il-laqgħat u joħolqu forma ta’ ‘każin’.

Il-PDSC jsostni li l-uffiċjali ta’ klabbs tal-Premier kienu jpoġġu ħdejn xulxin waqt il-laqgħat tal-Kunsill tal-MFA propju minħabba l-esiġenza li tista’ tinqala waqt laqgħat tal-Kunsill tal- MFA fejn ir-rappreżentanti tal-klabbs tal-Premier ikunu jridu jikkonsultaw bejniethom propju dwar dak li jkun qed jiġi diskuss, u dana minhabba li kull darba jitressqu materji ghad-decizjoni minghajr avviz qabel il-laqgha. Hi allegazzjoni infondata li l-laqgħat tal-Kunsill kienu qed jiġu ridotti f”każin’, aktar u aktar meta dawn kienu taħt il-kontroll tal-istess President tal-MFA. Hu fatt stabbilit li l-Membri tal-Kunsill tal-klabbs tal-Premier huma fost l-aktar li jipparteċipaw fid-diskussjoni fil-Kunsill tal-MFA.

Il-PDSC jrid jirriafferma l-impenn qawwi tiegħu li jibqa’ jaħdem għall-ġid tal-futbol Malti u tal-Premier Division, li skont l-istess MFA hu l-vetrina tal-futbol Malti. Għalhekk, il-PDSC hu dispost – kif dejjem kien – li jiddiskuti mal-uffiċjali tal-MFA kull proposta konkreta li t- tmexxija tal-MFA tħoss li hi valida biex ikompli jitjieb il-futboll Malti.

Min-naħa tiegħu, l-PDSC qed iħejji numru ta’ proposti dwar riformi meħtieġa biex il-livell tal- futbol Malti jkompli jitjieb u biex ikunu attirati iktar spettaturi lejn il-logħob tal-kampjonat.

Din l-istqarrija giet maqbula b’mod unanimu mir-rapprezentanti tal-klabbs kollha li jiffurmaw l-kampjonat Premier 2016-17