John Buttigieg appointed Birkirkara coach

Birkirkara have appointed John Buttigieg as their new coach. Buttigieg signed a two-year deal with the club.

Buttigieg will be the Stripes’ fourth coach this season after Paul Zammit, sporting director John Arne Riise and Mark Buttigieg.

John Buttigieg had already served as coach of Birkirkara FC  between March 2007 and July 2009 when he was approached by the Malta Football Association to take over as national coach.

His contract as national team coach, together with that of his assistant Carmel Busuttil were terminated in October 2011. Buttigieg, together with Busuttil, were then appointed to head the Birkirkara FC Academy. In 2014, he was appointed Technical Director of the Floriana FC Nursery.

Buttigieg then joined Sliema Wanderers in summer 2016 but his contract was terminated last January.

2 comments

  1. Jiddispjacini ghal Mark Buttigieg ghax nemmen li huwa coach bravu u kkwalifikat biex imexxi team bhal Birkirkara. U l-ahhar zewg loghbiet, ghalkemm tlifnihom, rajna ghall inqas naqra football mhux xejn.Ir-ragunijiet il-ghala ghazel li ma jkomplix fil-kariga tieghu iggaghlni nissuspetta li fil-kumitat taghna hemm hafna coaches, l istess coaches li nehhew lil Pawlu Zammit biex gejna ghar milli konna.

    Insomma issa merhba lura lil John Buttigieg. Jalla ikun jista jahdem bil-kwiet u mhux ma’ l-ewwel intopp jinqala pandemonju iehor. Hemm bzonn naqra stabbilita’ u kontinwita’, ghax din li kull xaghrejn tinqala burraxka ghajjiet lil kulhadd, specjalment lilna s-supporters, apparti li l-klabb taghna spicca z-zuffjett ta’ kulhadd…meta sa 4 snin ilu konna l ghira ta’ kulhadd.

    Nispera li minn issa l-quddiem id-decizjonijiet jittiehdu bil-mohh u mhux bil-qalb, ghax bil-qalb decizjonijiet mghaggla jittiehdu…u kif rajna, decizjonijiet mghaggla lura jitfawk mhux il-quddiem.

    FORZA BIRKIRKARA

    1. Tista thambaq ghax jekk ma jinbidilx dan il kumitat kollu,hekk ha nibqaw sejrin

Comments are closed.