Edmond Agius hands Valletta the championship

A goal by Edmond Agius on the 90th minute gave Birkirkara a dramatic 2-1 win over Hibernians and the BOV Premier League title to Valletta as the Paolites stay four points behind the Citizens with one game to go.

A defensive blunder led Birkirkara to forge ahead but a freekick by Andrew Cohen cancelled their lead. However as the game seemed heading for a draw which would have seen Hibernians face Valletta in a decisive clash next weekend, the Stripes, had other thoughts, notching the winner in the dying minutes.

Birkirkara now move two points behind Hibernians and could still take the runner-up spot, should they beat Balzan and Hibernians lose to Valletta.

Hibernians almost managed to take the lead on the 28th minute when Birkirkara goalkeeper Miroslav Kopric rushed out of the area in attempt to clear the ball into safety but lost the ball to Jorge Santos Silva but the latter’s shot was blocked by Mauricio Mazzetti.

Five minutes from the end of the first half, Birkirkara took the lead when Vito Plut took advantage of a back pass by Andrei Agius for Justin Haber who could not touch the ball but only try to clear and the Slovenian striker blocked his attempt and placed the ball at the back of the net.

Hiberinans equalised on the 59th thanks to a direct freekick by susbtitute Andrew Cohen which gave goalkeeper Miroslav Kopric no chance.

Clayton Failla almost notched the winner on the 83rd but his freekick hit the crossbar.

However on the 90th minute, a great goal by Edmond Agius handed victory to Birkirkara and the title to Valletta as he managed to beat Haber with a curved shot from outside the area from the left after a Mauricio Mazzetti effort was cleared by a defender.

B’KARA Miroslav Kopric, Cain Attard, Mauricio Mazzetti, Christian Bubalovic, Joseph Zerafa (49′ Kurt Zammit)(83′ Ryan Darmanin), Gareth Sciberras, Edmond Agius (90+1′ Matthew Guilluamier), Mislav Andelkovic, Goran Mujanovic, Frank Temile, Vito Plut.
Subs not used: Ini Etim Akpan, Edward Herrera, Fabien Lufi, Clint Zammit.
Coach: Drazen Besek

HIBS Justin Haber, Jonathan Pearson (83′ Diosdado Mbele Mangue), Jackson di Lima Siqueira, Rodolfo Soares, Marcelo Dias, Bjorn Kristensen, Clayton Failla (90′ Jurgen Degabriele), Andrei Agius, Jorge da Silva Pereira, Gilmar da Silva Ribeiro, Jorge Santos Silva (45′ Andrew Cohen).
Subs not used: Rudy Briffa, Dunstan Vella, Zach Scerri, Andrew Cohen, Joseph Essien Mbong.
Coach: Branko Nisevic

Referee: Philip Farrugia
Assistant Referees: Jurgen Spiteri, Luke Portelli
Additional Assistant Referees: Malcolm Spiteri, Matthew Degabriele
Fourth Official: Martin Borg
Yellow Cards: Bubalovic, Pearson, Temile, Mazzetti
Scorers: 40′ Vito Plut, 59′ Andrew Cohen, 90′ Edmond Agius
BOV Player of the Match: Mauricio Mazzetti
Attendance: 2,725

11 comments

 1. Prosit lil Valletta … specjalment lil Pawlu Zammit…
  u L-IKBAR prosit lit team tieghi Birkirkara FC laqgha ta’hadd

 2. Nispera li issa jinqata l paroli kollu li kien jinghad li ahna konna ha ncedu lil hibs biex ma npaxxux lil belt etc. Ahna tim korrett u laghbna ghall interessi taghna stess. Infakkar li l hibs 2 staguni ilu rebhu loghba li huma as such ma kinitx determinanti ghalihom izda tellfitna l kampjonat. Mill banda l ohra fis sena tad decider taghna mal hibs, il belt fl ahhar loghba ma tantx irsistew biex jirbhu, imma kif ghidt, ahna club korrett.

  Issa nispera ukoll li dan il-protest farsa ma jintlaqax u nkunu nista nilaghbu fis semi finali tat trophy kif jixirqilna wara l verdett tal ground!

  1. tidher li ma tantx ghandek memorja tajba .Insejta dik il famuza loghab li rbahtu mal HIBS meta kontu 4-1 min taht u irbahtu ic championship ? U mela tigi issemmi il HIBS

 3. jekk tiftakar tajjeb bidwi kemm makom u kemm mal hibs konna tlifna ax ahna kellna cans ghal league ukoll dik is sena igifieri tajjeb li isemmi kollox habib …. 23 darba champions ta malta !!!

  1. meta tliftu maghna kontu ghadkom bic cans, mal hibs kontu barra mill girja, kif konna ahna lbierah.

 4. Kien hemm darba ohra meta b rebha taghna fuq Hibs (b 9 players) rebbahba kampjonat lil Valletta. Ma nafx kienx ta’l-2011…

 5. Tghidu x’ tghidu fl-ahhar mill-ahhar huma l-plejers fil-ground li jirbhu jew jitilfu partita.

  1. Hekk hu naqbel mieghek…kieku kelli nitkellem minn posizzjoni newtrali, kont nippretendi iktar mill-players tal-hibs meta tqis li ma kinux jaffordjaw telfa.

   Mill-banda l-ohra infahhar il-players ta’ bkara tas-serjeta’ u professjonalita’ li urew. Jalla nibqaw naraw hekk fil-futur ghall gid tal football malti, ghax il pubbliku sportiv hekk ihobb jara. Pero’ ma jfissirx li kieku rebhu l hibs ilbierah kien ifisser li bkara cedewlhom. Certu paroli li jaghmel hsara biss irid jinqata nkella qatt m ahna ha nimxu il quddiem

 6. jien haga najd laktar team li kien konsistenti tul il kampjonat rebah il league…. jalla dan il protest bazwi li andkom mal furjana ma jaddix u ghal lerba li fadal fit trophy jalla lahjar team jirbaha ghax din is sena ta lahhar . igri jasal is sibt han komplu fejn hallejna ilbierah …. *23*

  1. hekk hu fuq din ghandek ragun u prosit tar-rebh tal-kampjonat. Ahna nippruvaw nohdulkom ix xettru s sena d dielha πŸ˜‰

   Mill-bqija jalla ghall gid tal football malti jalla tinbidel certu mentalita halli l football jiehu certu kredibbilta’ u b hekk biss jistaw jersqu n nies lejn il ground.

   Nittama ukoll li l kampjonat ma jigix b 14 il team fuq 2 rounds ghax ma nahsibx li hawn 14 il team li jistaw ikunu kompetittivi fl ghola divizjoni u ghax b hekk il loghob ha jinzel ghal 26 minn 33 (7 inqas) u ahna li nhobbu mmorru l ground kull loghba ha jkun qed jinqatalna kwart tal gost!!

Comments are closed.