4 comments

 1. Nispera li meta jithassru l loghob jiehdu in konsiderazzjoni l inkonvenjenti u l konsegwenzi…ghas supporters fost il gimgha fis 6pm xeba genn biex ilahhqu wara x xoghol, dejjem jekk ilahhqu…u ghat tim, 4 loghbiet f 10t ijiem.

  Zgur kienet issir il hsara li qed jintqal? Nahseb hadd ma kien jiehu gost b’din is sitwazzjoni, klabbs ohra kienu joqomsu ukoll zgur.

  Insomma issa li hemm hemm…ejja yellows sforz kollettiv!! xejn xejn jidraw il players il godda

 2. Orajat Bidwi kompbli ghazaq il-patata bhali int!!!! Imbad nibatulek il Ecabs jew huda leave u jhalsuk MFA… Biex tidhol komdu il-ground…Ghandkom team GDID hemm players ma nafx meta laghbu l-ahhar loghoba mhux ahjar tilghabu 2 f’erba tijiem ha jiehdu naqra Training u kif qed int JIDRAW lil xulxien!!!! KEMM GEJ QRIED;) WARA KOLLOX fi Trophy easy win ha jkollkom.

  1. Jien mhux ghalija personali ghax b xi mod jew iehor nirranga biex fis 6pm inkun il ground, imma ghal hafna nies mhux konvenjenti matul il gimgha fis 6pm. Imbaghad irridu nressqu n nies il ground.

   Issa naraw…kellu bzonn tiswina tajjeb din kif qed tghid inti 😉

 3. Habieb tieghi Bidwi nehija min rassek li in nies mhux qed titla il ground ghax mhux KONVENJENTI!!!!!! in-nies il hobz min halqa tieklu… xi tnejn bhali u bhalek li nasqu fil patata nibqaw nitilaw il ground ghax ghandna pasjoni..U AHJAR NITOLBU Lil Alla taghmel naqra xita ghax anke il Bidwi/FARMER Maltin jispicaw!!!

Comments are closed.