4 comments

  1. ma nafx minn meta bdiet li direct red card tigi 1 match ban !!!

    1. Ir-regolament ma jghidx li karta hamra tfisser sospensjoni ta’ aktar minn loghba. Is-sospensjoni tiddependi fuq ir-raguni ghala l-player ikun tkecca

    2. Ir rapport tar Referee iholl u jorbot. kienet azzjoni tal loghba u ma kienx hemm xi kattiverja/vjolenza fil foul. kienet okkazjoni cara ta’ goal ghalhekk karta hamra diretta. Iktar minn loghba wahda sospensjoni ma kinitx tkun gusta.

      Apparti hekk, meta tinata sospensjoni ta mhux iktar minn 2 loghbiet din is sospensjoni ma tistax tigi appellata, imbaghad minn 3 loghbiet il fuq iva.

Comments are closed.